Sağlık Sigortası

Sigorta hizmetimiz ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Sağlık Sigortası

Günlük hayatın koşuşturması içinde en büyük zenginliğin sağlık olduğu unutulup gidiyor. Oysa hayat güzelliklerle dolu olduğu kadar beklenmedik riskler de taşıyor. Okyanus Limitsiz Sağlık Sigortası ile yurt içi ve isterseniz yurt dışında meydana gelebilecek sağlık giderleri için geniş hizmet ağımız ile kapsamlı teminatlar sunuyoruz.

Üstelik kullanıma bağlı ek prim uygulaması olmadan ve sağlık sigortalarındaki yaygın uygulamaların aksine 2 yıl gibi kısa surede omur boyu yenileme garantisi ile!

Detaylı bilgi Manavgat Sigorta acentesinde.

Sağlıklı bir yaşam sürmeniz dileğiyle…

Güvence Kapsamı

Yatarak Tedavi Teminatları

 • Hastane hizmetleri (ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuvar, radyoloji, vb.)
 • Hastanede kalınan sure içerisinde oda, yatak, yemek ve refakatçi masrafları
 • Kornea, böbrek, pankreas, karaciğer, kalp, akciğer nakli
 • ESWL, Gama Knife giderleri
 • Koroner anjiyografi
 • Tüm tanı amaçlı biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji tetkikleri, radyolojik inceleme ve görüntüleme
 • Ameliyat sonrası fizik tedavi
 • Sigortalının günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olan ve sosyal bakımdan destek olunması amacıyla evde yapılan tıbbi bakım hizmetleri
 • Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
 • Besin zehirlenmesi, alçı uygulaması, basit yanık tedavileri gibi

24 saatten kısa sureli tıbbi tedaviler (gözlem, müşahede)

 • Bir kaza veya hastalık sonucunda uzuv kaybı olması halinde suni uzuv giderleri
 • Yoğun bakım ünitelerindeki tedaviler
 • 12 ay bekleme suresi sonunda doğum / sezeryan giderleri (özel anlaşmalı kurumlarda limitsiz)
 • Trafik kazası sonucu meydana gelen diş ve burun ile ilgili tedaviler
 • Yurtdışında 250.000 TL’ye kadar tedavi masrafları
 • Tıbbi malzeme (koltuk değneği, korse, dizlik, boyunluk vb.)

Ayakta Tedavi Teminatları

 • Doktor muayene
 • Tanı amaçlı incelemeler
 • İlaç
 • Fizik tedavi

Tüm anlaşmalı sağlık kurumlarında, ayakta tedavi giderleri %20 sigortalı katılım payı ile yatarak tedavi giderleri %100 ve limitsiz olarak karşılanmaktadır. Anlaşmasız sağlık kurumlarında ise yatarak tedavi giderleri limitsiz olarak %30 sigortalı katılım payı ile doktor ücreti ise Türk Tabipleri Birliği asgari tarife ücretinin 2 katına kadar limitsiz karşılanır.

Hizmetlerimiz

Kontrol Mamografisi / Kontrol PSA: 40 yaş ve üstü tüm kadın sigortalılarımız, meme kanserinin erken tanısının en etkili yöntemlerinden Kontrol Mamografisi hizmetinden, 40 yaş ve üstü tüm erkek sigortalılarımız ise prostat kanserinin en önemli tanı yöntemlerinden PSA hizmetinden, yılda bir kez, şirketimizin bu hizmet için belirlediği anlaşmalı sağlık kurumlarında yararlanabilir.

Diş Paketi: Diş röntgeni, diş taşı temizliği ve diş hekimi muayenesi işlemlerini içeren Diş Paketi hizmetinden, şirketimizin belirlediği anlaşmalı sağlık kurumlarında yılda bir defa ücretsiz yararlanılabilir.

Güneş Bebek: Doğum masraflı arı şirketimiz tarafından karşılanan yeni doğan bebekler, doğdukları tarih itibariyle Omur Boyu Yenileme güvencesi ile sigortalanarak GÜNEŞ BEBEK olma avantajından yararlanıyor.

Diyetisyen ve Psikolojik Danışmanlık: Anlaşmalı Diyetisyen ve Psikolog/Psikiyatrlarımızdan, ilk seansta ücretsiz, devam eden seanslarda ise özel indirimlerle yararlanılabilir.

Check-up: Şirketimiz ile anlaşması bulunan sağlık kurumlarında yılda bir kez check-up imkânından yararlanılabilir.

Okyanus’a özel “Sadakat Paketi ”

Ömür boyu yenileme garantisine sahip sigortalılarımızın, Manavgat Sigorta’da bireysel sağlık sigortalarında 5 yıllık sigortalılık sürelerini tamamlamalarının ardından septum deviasyonu, doğumsal rahatsızlıklar, Alzheimer ve epilepsi gibi genelde teminat kapsamında olmayan hastalıklar nedeni ile oluşacak giderleri de güvence altında!

* Acentelere göre değişiklik gösterebilir.